Maksu myöhässä?

Onko sinulla maksuvaikeuksia tai oletko unohtanut maksaa laskusi? Velkojalla on laskun eräpäivän ylittyessä oikeus periä saataviaan Suomen lain määräämin asetuksin. Artikkelissa käydään läpi laskujen perintäprosessi vaihe vaiheelta, aina maksumuistutuksesta ulosottoon. Perintälaki – kuten kaikki muukin lakiteksti – on raskasta ja vaikealukuista tekstiä. Tämän vuoksi tässä käydään läpi vain kaikki oleellisin tieto jota tavallinen kuluttaja tarvitsee. Nykyään pienlainayhtiöistä lähtien perintä on tehty niin ammattimaiseksi, että lakivelvoitteet on kyllä heidän puoleltaan otettu huomioon ja ne hoidetaan vaatimusten mukaisesti.

 

Maksumuistutus

Kun laskun eräpäivä on ylittynyt vähintään 14 päivää, niin velkojalla on oikeus lähettää maksumuistutuslasku ja periä maksumuistuskuluina maksimissaan 5 €. Tässä vaiheessa kun maksat laskun maksumuistutuslaskuun kirjatuilla maksutiedoilla, niin sinulle ei aiheudu muita seuraamuksia.

 

Ensimmäinen maksuvaatimus

Kun maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää ja jos saatava on edelleen maksamatta, niin velkojalla on oikeus lähettää maksuvaatimus. Maksuvaatimuskuluja saa periä 14-50 € saatavan suuruudesta riippuen. Jos et pysty maksamaan velkaa kerralla pois, niin tässä vaiheessa sinulla on mahdollisuus laatia perintätoimiston kanssa maksusuunnitelma ja maksaa velka pienemmissä erissä. Perintätoimistolla on oikeus veloittaa maksusuunnitelman laatimisesta ylimääräiset 20-50 € saatavan suuruudesta riippuen.

 

Toinen maksuvaatimus

Kun ensimmäisen maksuvaatimuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää ja saatava on edelleen maksamatta, niin velkojalla on oikeus lähettää toinen maksuvaatimus. Toisesta maksuvaatimuksesta voi veloittaa puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen maksuvaatimuskuluista, eli 7-25 €. Jos et pysty hoitamaan laskua kokonaisuudessaan vielä tässäkään vaiheessa, niin sinulla on mahdollisuus laatia maksusuunnitelma aivan kuten edellisessäkin vaiheessa.

 

Haastekirje

Jos saatava on edelleen maksamatta, niin velkoja voi viedä velan oikeudelliseen perintään, eli toisin sanoen velkaa haetaan perittäväksi tuomioistuimessa. Tässä vaiheessa käräjäoikeus lähettää kotiisi haastekirjeen ja sinulla on 14 päivää aikaa vastata siihen. Jos maksat velan tässä vaiheessa pois, niin vältyt maksuhäiriömerkinnältä ja säästät luottotietosi puhtaana.

 

Käsittely tuomioistuimessa

Tuomioistuimessa tarkistetaan velan oikeellisuus ja velallisen maksuvelvollisuus. Jos et ole vastannut haastekirjeeseen mitään, niin käräjäoikeus antaa maksuvelvollisuuden vahvistavan yksipuolisen tuomion ja luottotietoihisi merkitään maksuhäiriömerkintä. Tässä vaiheessa aiheutuu taas lisäkustannuksia kun velkaan lisätään saatavan suurudesta riippuen 50-160 € oikeudenkäyntikuluja ja 60-80 € oikeudenkäyntimaksuja. Tuomion jälkeen velkaa voidaan periä ulosotossa. Jos et ole sopinut maksusuunnitelmasta, niin velka siirretään täytäntöönpanohakemuksella ulosottoon perittäväksi

 

Ulosotto

Ulosottomies lähettää sinulle vireilletuloilmoituksen, jossa on velkaa koskevien tietojen lisäksi asiaa hoitavan ulosottomiehen yhteystiedot. Jos et pysty maksamaan velkaa vapaaehtoisesti, niin tulojasi tai omaisuuttasi joudutaan ulosmittaamaan. Ulosotossa velkaan lisätään taulukkomaksu (2,5–210 €, riippuen velan suuruudesta) ja käsittelymaksu (5-10 €). Lisäksi ulosottomiehen tekemästä tiedoksiannosta peritään samansuuruinen maksu kuin haastemiehen tiedoksiannosta, eli 70 €.

Alkuperäisestä eräpäivästä on tässä vaiheessa kulunut vähintään 12 viikkoa, olet saanut maksuhäiriömerkinnän, menettänyt luottotietosi ja alkuperäinen velka on kasvanut huomattavasti. Jos sinulta on alunperin peritty esim. 200 €, niin nyt velan päälle on kertynyt perintä-, oikeudenkäynti- ja ulosottomaksuja noin 260-300 €. Näin ollen alkuperäinen 200 € velka on nyt luokkaa 460-500 €. Lisäksi ulosotossa velka kasvaa koko ajan korkoa.

 

Ole ajoissa liikkeellä

Edellä mainitun vuoksi kannattaa olla ajoissa liikkeellä ja yrittää hoitaa velka ennen kuin se päätyy oikeudelliseen perintään ja ulosottoon. Tästä kannattaa lukea lisää esim. sivulta Velkakierteessä. Lisämaksujen lisäksi myös maksuhäiriömerkinnän ja luottotietojen menetyksen aiheuttamat seuraamukset haittaavat arkea. Maksuhäiriön aiheuttamista harmeista voit lukea lisää sivulta Maksuhäiriömerkintä.